Política de privacitat

Cavedo Fernandez / Política de privacitat

La web que esteu consultant és propietat de Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP, domiciliada a l’Avda Francesc Macià, 40-44 3r 2a de Sabadell. T. 937 242 571. Correu electrònic: administracion@cavedo-fernandez.com

Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP, empresa editora i propietària d’aquesta web, pretén mitjançant aquesta declaració formal informar els visitants de quina és la nostra política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els usuaris faciliten de forma lliure i voluntària, tant al web com en altres interaccions amb l’empresa, en conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.

En l’exercici de servir als seus clients, Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP adquireix, guarda i transmet informació i comunicacions que els clients poden considerar com privada o confidencial. Alguna d’aquesta informació, tal com el nom del client, adreça, número de telèfon, etc., és donada a Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP pels seus clients per poder demanar els seus serveis. Una altra informació com l’estat del compte del client, categories de productes seleccionades i nom o identificació de l’usuari, és creada i mantinguda per Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP en el curs normal de la seva activitat. A més, Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP  pot guardar el correu electrònic del client si creu necessari utilitzar-lo per a la comunicació d’incidències en l’ordre de comanda o en variacions dels seus productes.

1. Seguretat de les dades

Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP protegirà la confidencialitat de la informació dels clients, informació comptable i comunicacions personals fins al grau màxim de protecció d’acord amb la legislació vigent i els interessos de Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP , els seus distribuïdors, els seus empleats i altres clients dels serveis de Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP  Per protegir la pèrdua, mal ús o alteració de la informació que és recollida pels clients, Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP té mitjans i procediments físics, electrònics i de gestió per fer-ho.

2. Elecció de Rebuda i Modificacions

Els clients poden escollir evitar rebre notícies de nous productes o modificacions de productes existents de Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP  enviant una petició a: administracion@cavedo-fernandez.com

3. Divulgació de la informació del client

Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP no podrà divulgar informació personal del client o del seu compte a menys que Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP cregui necessari el divulgar aquesta informació per identificar, posar-se en contacte o prendre accions legals en contra de qualsevol que estigués interferint en els drets Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP, els clients de Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP o altres, o llevat que la llei o alguna autoritat legal requerís aquesta divulgació de la informació. Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP no podrà divulgar, excepte per les raons esmentades anteriorment, a terceres parts els continguts de correu electrònic o qualsevol altra comunicació electrònica que pugui guardar o transmetre als seus clients. Les circumstàncies per les quals Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP  podria divulgar aquesta informació són quan:

  1. Sigui necessari per proveir el servei o productes.
  2. Sigui necessari per protegir els interessos legítims Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP  o dels seus clients.
  3. Sigui requerit per cooperar en algun procés legal.
  4. Sigui necessari per proveir una autoritat legal quan els continguts incompleixin la normativa vigent.

L’objectiu de la nostra política de privacitat és respectar al màxim la legislació vigent de protecció de dades personals. Si vostè té qualsevol dubte sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, així com si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, rectificació i cancel · lació que legalment li corresponen, (o qualsevol altre dret que vostè cregui que li pot assistir ) pot dirigir-se a:

Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP
Edifici Paddock
Avda Francesc Macià, 40-44 3r 2a
08208 Sabadell
administracion@cavedo-fernandez.com

4. Tipus de dades que es recullen.

De conformitat amb l’exposat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/99) de caràcter personal, les seves dades personals s’inclouran en el nostre fitxer automatitzat. La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat principal:

  1. Recollir les dades bàsiques de facturació en cas que es contracti algun servei, o les dades necessàries en cas de promocions gratuïtes.
    A la web s’ofereixen diversos serveis en línia en els quals es demanen les dades necessàries per a la prestació del servei requerit. Aquest tipus d’informació és rebuda per Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP  i mai és venuda, cedida o llogada a altres empreses.
  2. Obtenir la informació bàsica necessària per respondre les consultes que se’ns formulin.
    En els formularis de consulta que es troben a la web es recull aquella informació que ens ajuda a respondre les consultes o preguntes que ens formulen. Aquesta informació és rebuda per Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP  i mai és venuda, cedida o llogada a altres empreses.

La nostra empresa ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il · legals i indegudes, que no serien responsabilitat de Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP  ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

La nostra empresa farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. Tanmateix, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, per això si hi ha alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

5. Cessió de dades a altres empreses

Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta web.

6. Recepció d’e-mails publicitaris

Ocasionalment, Cavedo-Fernandez Advocats Associats, SLP  envia un correu electrònic notificant millores o novetats que es produeixin en aquesta web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a administracion@cavedo-fernandez.com